Thay đổi, tạo thêm hay xóa bỏ – Sản phẩm, màu sắc và giá cả

19 Apr 2016

Thay đổi, tạo thêm hay xóa bỏ – Sản phẩm, màu sắc và giá cả

Bạn có đầy đủ quyền đối với campaign – thậm chí ngay cả khi campaign đang chạy

Một trong những điều quan trọng và cốt yếu nhất đối với chúng tôi khi bắt đầu xây dựng hệ thống là làm sao để người dùng có đầy đủ quyền để chỉnh sửa và quản lý campaign của họ. Và chúng tôi đã áp dụng nguyên tắc này khi thiết kế bảng điều khiển/dashboard cho hệ thống Viralstyle. Khi bạn chạy campaign của mình, bạn có thể chỉnh sửa bắt kỳ phần nào của campaign mà không cần phải yêu cầu sự cho phép hay hỗ trợ từ nhà quản lý hệ thống.

Chọn tab campaign, click vào biểu tượng bánh răng/gear và chọn “details”

upsell1

Ngay khi bạn vào bảng điều khiển campaign dashboard, hãy chọn tab “details” và “products”

defaultproduct

Hãy di chuyển xuống sản phẩm hiện tại của bạn: bạn có thể thay đổi giá, thêm hoặc thay đổi màu sắc, và thậm chí bạn có thể xóa bỏ sản phẩm đấy.

products

Tiếp tục di chuyển xuống tab “Add more product”, click vào dropdown để chọn sản phẩm khác thêm vào campaign đang chạy.

products2

Comments

comments