Tạo UTM Variables để theo dõi lượng truy cập vào trang website của bạn

4 Apr 2016

Tạo UTM Variables để theo dõi lượng truy cập vào trang website của bạn

UTM Variables là từ khóa mà bạn có thể thêm vào cuối đường link URL/tên miền của website để theo dõi lượng khách truy cập vào website là từ đâu. UTM là viết tắt của Urchin Traffic Monitor, đây là công cụ đo lường hiệu quả và chính xác nhất về số lượng khách truy cập vào website. Variables là các chức năng khác nhau cung cấp thông tin về các nguồn truy cập, để hỗ trợ cho hệ thống phân tích dữ liệu của Viralstyle. Ở trang điều khiển campaign dashboard, dữ liệu phân tích này sẽ được trình bày dưới dạng một báo cáo trong phần “visit origin”.

Cấu trúc của một UTM

Cấu trúc cơ bản của một UTM bao gồm một đường link URL, cộng một dấu chấm hỏi “?”,  cộng từ khóa ở các chức năng của UTM Variables.

http://www.viralstyle.com/public_name/campaign?UTM_Source=Facebook

Mỗi một chức năng của UTM variables cung cấp một thông tin riêng về nguồn truy cập

UTM_Source =  tên của trang website mà khách hàng sẽ dùng để truy cập vào trang web của bạn. Ví dụ, bạn muốn nhận được lượng truy cập từ khách hàng ở facebook, hãy đăng nhập từ khóa là “facebook” ở phần UTM Source.

UTM_Medium = UTM Medium là từ khóa đề cập đến hành động mà khách hàng thực hiện để đi vào trang web của bạn. Ví dụ CPC là Cost Per Click, khách hàng click vào banner quảng cáo của bạn.

UTM_Campaign =  UTM Campaign là tên của từng chiến dịch quảng cáo cụ thể, mà một phần nguồn truy cập vào trang web của bạn là đến từ chiến dịch quảng cáo đấy. Ví dụ Chiến dịch quảng cáo cho những kỳ nghỉ/Holiday Campaign.

UTM_Content = UTM Content là từ khóa có nghĩa để giúp kết nối với nội dung tìm kiếm của khách hàng và dẫn khách hàng click vào trang web của bạn. Ví dụ, cụm từ khoá “Quà cho mẹ”.

UTM_Term = UTM Term là từ khóa để bạn tìm lại chiến dịch quảng cáo đã chạy của bạn.

UTM Variables là đa dạng chức năng, bạn không cần sử dụng hết tất cả, bạn chỉ nên sử dụng chức năng nào thật sự cần thiết để giúp chiến dịch của bạn nổi bật hơn và thu hút nhiều lượng truy cập.

Ví dụ

http://www.viralstyle.com/public_name/campaign?UTM_Source=Facebook&UTM_Medium=CPC (A paid ad on Facebook)

http://www.viralstyle.com/public_name/campaign?UTM_Source=Facebook&UTM_Medium=social (A shared link on Facebook)

Viralstyle cung cấp URL Builder để giúp bạn dễ dàng tạo UTM Variables ở bảng điều khiển Dashboard

Trước tiên, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển Dashboard của bạn

upsell1

Chọn tab “Marketing” và tab “URL Builder”

utm1

Hãy tạo UTM Variables. Thông tin bạn điền ở URL Builder sẽ tự động cập nhật ở đường link URL.

url2

Bạn có thể theo dõi UTM Variables tại bảng điều khiển Campaign Dashboard

utm3

Comments

comments