Tạo Store như thế nào?

23 Mar 2016

Tạo Store như thế nào?

Muốn bán nhiều hơn? Store là cách hiệu quả và dễ dàng để đặt tất cả các chiến dịch có cùng Niche hay nhiều sản phẩm hướng đến một nhóm đối tượng khách hàng có cùng thị hiếu trong một trang website nhất định.

Thông qua Store, sellers tăng thêm 15% lợi nhuận từ việc bán hàng.

  • Hãy chọn tab “stores”.
  • Click vào “Add stores”.

stores

 

  • Chọn tên cửa hàng
  • Tạo một banner hình ảnh cho cửa hàng (kích thước đề xuất cho banner là 1920 ngang x 300 cao pixel)
  • Điền một số thông tin miêu tả về cửa hàng
  • Chọn URL/tên miền cho trang web của cửa hàng
  • Click vào tab “add a campaign”
  • và điền tên các campaign muốn thêm vào cửa hàng (tab “add a campaign” chỉ xuất hiện khi chức năng “Tag Based” là OFF)
  • Click vào “save”

Muốn tiết kiệm thời gian và quản lý dễ dàng cho các campaign trong tương lai. Click vào “Tag Based” chọn “ON”. Tại ô “tags”, hãy điền từ khoá sẽ dùng cho các campaign trong tương lai.

Khi tạo campaign trong tương lại, hãy điền từ khoá trùng với từ khoá ở đây vào ô “tags” trong mục launch của phần designer. Campaign này sẽ tự động được thêm vào trang cửa hàng đã tạo trước đó.

Click vào “save” để hoàn thành việc tạo store

Store đã được tạo và trưng bày tất cả các sản phẩm liên quan sẵn sàng để bán cho khách hàng!

Cửa hàng mẫu

 

Comments

comments