Làm cách nào để thêm New Facebook Pixel?

15 Apr 2016

Làm cách nào để thêm New Facebook Pixel?

Viralstyle đã kết nối với hệ thống pixel mới của Facebook, New Facebook Pixel đang dần thay thế cho Old Conversion & Custom Audience Pixel. New Facebook Pixel thực hiện cả hai vai trò của Custom Audience Pixel và Old Conversion Pixel.

Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại Facebook blog post.

Khi cài đặt New Facebook Pixel, hệ thống pixel mới này sẽ thay thế cho phiên bản cũ Facebook retarget/conversion pixels.

Để cập nhật New Facebook Pixel vào Viralstyle:

  • Hãy đăng nhập vào profile của bạn
  • Chọn tab Tracking Pixels
  • Click vào Add the New Facebook Pixel
  • facebookpixel

Bạn cũng có thể cài đặt pixel riêng cho từng campaign. Khi bạn thêm pixel cho campaign đấy, pixel sẽ tự động thay thế cho default pixel. Khi bạn loại bỏ pixel cho campaign đấy, default pixel sẽ hoạt động trở lại.

Cách thêm New Facebook Pixel cho từng campaign:

  • Đăng nhập vào bảng điều khiển Dashboard của campaign
  • Chọn tab Marketing
  • Chọn tab Tracking/Retargeting
  • Click vào đường dẫn để thêm New Facebook Pixel

campaignpixel

 

Trong thời gian tới, Facebook sẽ dần loại bỏ Old Conversion pixel và Custom Audience pixel. Chính vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn nên dùng New Facebook Pixel với các ưu điểm vượt trội của nó.

Hiện tại, Viralstyle đang hỗ trợ một số tính năng sau:

Lượt truy cập vào xem phần nội dung ở trang campaign (ViewContent)

Số lượng người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng ở trang campaign (AddToCart)

Số lượng đăng nhập vào phần đầu tiên của việc mua hàng ở trang mua hàng (InititateCheckout)

Số lượng người đã đặt hàng ở trang xác nhận đơn hàng (Purchase)

Comments

comments