Cách điền & nộp Form W9/W8 (Vietnamese)

23 Dec 2015

Cách điền & nộp Form W9/W8 (Vietnamese)

W9 chỉ dùng cho seller tại US

W8 chỉ dùng cho seller ngoài US

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách điền form W9/W8 để phục vụ cho mục đích khai báo thuế và để có thể rút tiền từ Viralstyle.

Bắt đầu

1. Đầu tiên, truy cập vào Profile của bạn

Screen Shot 2015-12-17 at 1.02.47 PM

2. Chọn tab “Payout

Screen Shot 2015-12-17 at 1.18.49 PM

3. Nếu bạn sống tại US, chọn “CLICK HERE” để điền form W9

Nếu bạn sống ngoài US, chọn “W-8 Form” để điền form W8

Screen Shot 2015-12-17 at 3.07.11 PM

4. Nhập Email Viralstyle của bạn và nhấn “GET STARTED

Screen Shot 2015-12-17 at 3.32.41 PM

5. Một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra và thông báo bạn phải vào Inbox Email Viralstyle của mình để xác nhận

Chú ý: Đừng sợ nếu bạn không nhận được thư xác nhận! Bạn vẫn có thể yêu cầu Viralstyle gửi lại mail bằng cách chọn “click here to resend”.

Screen Shot 2015-12-17 at 3.34.55 PM

6. Sau khi được xác nhận email, chọn “REVIEW DOCUMENT

Screen Shot 2015-12-17 at 3.41.47 PM

7. Lúc này bạn có thể chọn “GET STARTED” để điền form online, hoặc “Download” để tải đơn về tham khảo

Screen Shot 2015-12-17 at 3.17.45 PM

8. Sau khi các bạn đã điền tất cả thông tin và kí chữ kí điện tử, nhấn “I AGREE” để hoàn thành đơn. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận đơn của bạn đã được nộp.

Screen Shot 2015-12-17 at 2.00.38 PM

Hoàn tất!

Đơn của bạn sẽ được đại diện của Viralstyle xem xét và duyệt trong vòng 1 ngày làm việc. Nếu đơn của bạn không được thông qua, Viralstyle sẽ thông báo bạn phải cung cấp them thông tin và nộp đơn một lần nữa.

Comments

comments